Jaką obsługę geodezyjną wybrać na budowę

Geodezyjna obsługa budowy jest niezbędna na każdym etapie powstawania nowego obiektu budowlanego. Geodeta jako specjalista w tej dziedzinie, odpowiada za precyzyjne określenie położenia i wielkości budynku oraz terenu, na którym zostanie on zbudowany.

Geodezyjne usługi na budowie – Poznań

geodezyjna obsługa budowy w poznaniuPierwszym etapem geodezyjnej obsługi budowy jest wytyczenie terenu. Geodeta dokonuje pomiarów i wyznacza granice działki, na której będzie powstawać budynek. Następnie opracowuje dokumentację geodezyjną, w której zawarte są informacje dotyczące położenia, kształtu i wielkości działki oraz istniejących na niej obiektów. Kolejnym ważnym etapem jest wykonanie pomiarów podstawowych. Geodeta wyznacza punkty odniesienia na podstawie których będzie można precyzyjnie określić położenie i wielkość budynku. W tym celu wykorzystuje specjalistyczne narzędzia i sprzęt, taki jak totalizatory czy niwelatory. Następnie geodeta przystępuje do opracowania projektu geodezyjnego. Jest to dokument, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wykonania prac budowlanych. Projekt geodezyjny zawiera między innymi: plan sytuacyjny, wytyczenie budynku, wyznaczenie wysokości punktów, wyznaczenie położenia instalacji i urządzeń. Jeśli więc interesuje nas geodezyjna obsługa budowy w Poznaniu funkcjonuje wiele firm, które oferują tego typu usługi. Podczas trwania prac budowlanych geodeta pełni funkcję nadzoru geodezyjnego. Jego zadaniem jest sprawdzanie zgodności wykonania prac z projektem geodezyjnym oraz kontrolowanie wyznaczonych wcześniej punktów odniesienia. W razie potrzeby geodeta dokonuje korekt i modyfikacji w projekcie geodezyjnym.

Na końcowym etapie, po zakończeniu prac budowlanych, geodeta dokonuje ostatecznego pomiaru budynku i terenu, a następnie opracowuje dokumentację końcową, która stanowi potwierdzenie zgodności wykonania budynku z projektem.